TEDtalk พาหนะการเดินทางในอนาคตของออสเตรเลีย

การหารูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมกับการสังคมเมืองรูปแบบใหม่เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในออสเตรเลีย พบว่า การเดินทางด้วยจักรยานเป็นคำตอบที่ดีอย่างหนึ่ง แต่ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากอาหารที่เราบริโภคไปเป็นพลังงานในการปั่นจักรยานเพียงแค่ 25% เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับจักรยานไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล สูงกว่า 80%

เปรียบเทียบพลังงานที่ใช้และพิจารณาอาหารที่บริโภค

เปรียบเทียบพลังงานที่ใช้และพิจารณาอาหารที่บริโภค

ยิ่งถ้าเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์จะช่วยทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในแง่ความคุ้มค่าของการใช้พลังงาน ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการเดินทางบนจักรยานไฟฟ้า? ·
- ลดการใช้พลังงาน
- สนุก / ความสุข
- ประหยัดเงิน
- การที่ทันสมัยของเทคโนโลยี
- ประหยัดเวลา
- ความเป็นอิสระ
- มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

แต่ความปลอดภัยยังเป็นประเด็นอุปสรรคที่ใหญ่สุด และผู้คนยอมรับกันอย่างกว้างขวางและผู้คนทั่วโลกยังคิดว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ความปลอดภัยของนักปั่นจักรยาน
อ้างอิง http://emax-ebikes.com.au/news/tedx-talk-changing-transportation-future/