ชาร์จเจอร์รถไฟฟ้า Schneider ควรใช้ที่ไหนบ้าง

ชาร์จเจอร์รถไฟฟ้า Schneider ควรใช้ที่ไหนบ้าง

ที่บ้าน สถานีชาร์จส่วนบุคคลติดตั้งในที่จอดรถ

ที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม สถานีชาร์จสำหรับการใช้งานภายในหรือภายนอกอาคาร ติดตั้งในที่จอดรถส่วนบุคคล

ที่ทำงาน มีหลายบริษัทติดตั้งสถานีชาร์จในที่ทำงาน โดยผู้ใช้อาจชาร์จแบตเตอรี่ฟรีหรือเสียค่าบริการ ขนส่งในเมืองและการขนส่งสำหรับการบริการ หน่วยงานราชการที่มีที่จอดรถติดตั้งสำหรับการชาร์จรถไฟฟ้า

พื้นที่ส่วนบุคคล เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้ในพื้นที่สาธารณะมีหลังคาปิดที่ขอสถานีการชาร์จ สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยมีการจัดจำหน่ายได้หลายรูปแบบ ผู้จัดการและเจ้าของพื้นที่พัฒนาระบบการให้บริการแบบนี้

ข้างถนน เกี่ยวข้องกับการใช้งานยานพาหนะสีเขียว ภาครัฐจะให้การเข้าถึงสถานีชาร์จที่ตั้งอยู่ที่ถนนหรือสวนสาธารณะ สถานีชาร์จอาจให้บริการโดยใช้ป้ายหรือแอพมือถือ ขึ้นอยู่กับสภาพการค้า รถไฟฟ้าช่วยบริการในการเสนอของภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้งานรถไฟฟ้า เครือข่ายสถานีชาร์จ ยอมให้ใช้ได้ทั้งบริการการแชร์การใช้รถไฟฟ้าและ คนขับรถไฟฟ้า

สถานีบริการ สถานีบริการที่ติดตั้งการชาร์จด่วน จะมีการทดสอบการใช้งานในบางประเทศ ลูกค้าจะใช้เวลา 30 นาทีในการชาร์จ โดยนั่งกินกาแฟหรือเข้าซุปเปอร์มาเก็ตรอคอย

eBikr.com 081-7501311 ออกแบบและติดตั้งชาร์จเจอร์รถไฟฟ้าด้วยชาร์จเจอร์จาก Schneider แบบมืออาชีพ