แจกวงจรควบคุมชุดมอเตอร์ไร้แปรงถ่านสำหรับจักรยานไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

สำหรับบางท่านต้องการสร้างชุดควบคุม จักรยานไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สำหรับมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ตอนนีท่านสามารถสร้างเองได้โดยใช้ ic สำเร็จรูปที่นิยมกัน ในท้องตลาดได้แก่ ic เบอร์ LB11820S และ MC33035P โดยวงจรมีดังต่อไปนี้ครับ

LB11820S เป็นชิปของ Sanyo มีหน้าที่คือ Direct PWM Drive Brushless Pre-Driver for Household Appliance Motors

แจกวงจรควบคุมชุดมอเตอร์ไร้แปรงถ่านสำหรับจักรยานไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ส่วน MC33035P มีผู้ผลิตหลายราย ทำหน้าที่คือ BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER

BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER

เพียงเท่านี้ ชุดควบคุมมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ท่านก็สามารถสร้างเองได้เช่นกัน

สงวนสิทธ์โดย eBikr.com โทร 081-7501311