ถ้ามีรถไฟฟ้าใช้งาน เราจะชาร์จแบตจากที่ไหนได้บ้าง

อีกหน่อยถ้ามีรถไฟฟ้าใช้กันมากขึ้นๆ เราจะชาร์จแบตได้ที่ไหนบ้างละ
· ที่บ้าน ก็เลือกใช้ชาร์จเจอร์รถไฟฟ้าแบบติดตั้งในบ้าน
· ที่บ้านหรือ คอนโด ก็อาจเลือกใช้ชาร์จเจอร์แบบติดตั้งภายนอกหรือภายในอาคารได้ ให้เหมาะกับที่จอดรถ
· ที่ทำงาน รถไฟฟ้าจะมีมากขึ้น ออฟฟิสต่างๆอาจต้องเตรียมที่ชาร์จเอาไว้ให้พนักงาน อาจมีทีชาร์จในที่จอดรถ อาจเป็นส่วนลงทุนของภาครัฐหรือเอกชนก็ได้
· พื้นที่สาธารณะ เมื่อรถไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้น ที่จอดรถสาธารณะบางแห่งอาจมีชาร์จเจอร์เตรียมไว้ อาจเป็นการบริการชาร์จเสียเงินหรือบริการของชุมชมเมืองก็ได้
· บนถนน ตามถนนต่างๆอาจมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ประจำข้างทาง ตามชุมชนเมืองที่จัดสรรไว้
· ที่สถานีชาร์จ หลายๆประเทศเริ่มมีสถานีชาร์จเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยเองก็เช่นกันที่เริ่มมีสถานีชาร์จบริการของ ปตท อาจเป็นสถานีชาร์จของซุปเปอร์มาเก็ตก็ได้

เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก Schneider ชาร์จเจอร์สำหรับรถไฟฟ้า
eBikr.com 081-7501311 บริการติดตั้งชาร์จเจอร์รถไฟฟ้าด้วยชาร์จเจอร์จาก Schneider

ถ้ามีรถไฟฟ้าใช้งาน เราจะชาร์จแบตจากที่ไหนได้บ้าง