ป้ายสัญลักษณ์จราจรเลเซอร์ บนเสื้อนักปั่น Cyclee

ป้ายสัญลักษณ์จราจรเลเซอร์ บนเสื้อนักปั่น Cyclee

ป้ายสัญลักษณ์จราจรเลเซอร์ บนเสื้อนักปั่น Cyclee

อุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบอย่างแท้จริงที่ออกแบบโดยยึดกับอานจักรยานและยิงภาพเลเซอร์ไปที่ด้านหลุงชุดของนักปั่นจักรยาน ชื่ออย่างเป็นทางการคือ Cyclee ออกแบบโดยชาวอาเซอไบจัน Elnur Babayev อุปกรณ์ Cyclee ทำงานโดยการฉายภาพที่แตกต่างกันเป็นป้ายสัญญาณจราจรที่ด้านหลังเสื้อนักปั่นจักรยานตามการขับขี่ของนักปั่นจักรยานอย่างทันทีและสามารถแก้ไขสัญลักษณ์ได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักปั่นจักรยานตัวยงเพราะมันสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การขี่จักรยานออกบนถนนเอาจเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะอันตรายจากการหักเลี้ยวทันทีทันใดและการขับขี่บนถนนที่มืด และในบางครั้งผู้ปั่นจักรยานอาจไม่สามารถระมัดระวังตัวเพียงพอเพราะผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนมากจะผิด
หลายประเทศมีการลงทุนมากในด้านโครงสร้างพื้นฐานการขี่จักรยาน เช่น ถนน แต่ก็ยังมีนักปั่นจักรยานหลายคนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ เราสามารถแจ้งเตือนผู้ชับรถให้สามารถมองเห็นนักปั่นได้สะดาวกมากยิ่งขึ้น หากใช้ Cyclee ก็สามารถช่วยให้การปั่นจักรยานบนท้องถนนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Ref. http://www.earthporm.com/signals-on-cyclists-back/