ลาออกจากโรงเรียนมาสร้างหุ่นยนต์

ลาออกจากโรงเรียนมาสร้างหุ่นยนต์

ลาออกจากโรงเรียนมาสร้างหุ่นยนต์

คุณวู่ ยู่หลู ชาวนาในตงโจว ปักกิ่ง อุทิศตนเองในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อนวัตกรรมด้านนี้กว่า 30 ปี
คุณวู่สร้างหุ่นยนต์เดินเองได้เมื่อตอนอายุ 17 ในตอนนี้เขาได้สร้างหุ่นยนต์กว่า 60 แบบ ในปี 2010 เขาได้รับเชิญไปแสดงตัวและนำเสนอหุ่นยนต์ของเขาบนเวทีในงานแสดงสินค้าเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 41
เขาไม่ได้แค่ประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินได้ ยังมีหุ่นยนต์เขียนได้วาดรูปได้ และหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวทางการเกษตร ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเชิงช่างระดับสูง แต่คุณวู่ ก็เลิกเรียนหนังสือและออกมาสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างเดียว
ต้องขอขอบคุณในความมานะพยายามของเขาที่สนใจทางด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทำให้คุณวู่มีความแตกต่างกับชาวนาอื่นๆ
คุณวู่ปัจจุบันทำงานให้กับโรงงานผลิตหุ่นยนต์หลายโรงงานและด้วยความช่วยเหลือของลูกชายของเขาที่กำลังศึกษาอยู่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยทำให้หุ่นยนต์ของคุณวู่ทำงานที่ซับซ้อนและใช้งานได้หลายอย่าง