วิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดให้มีอายุยืนยาว

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (Seal Lead Acid: SLA) เป็นที่นิยมมาใชักับจักรยานไฟฟ้ามาก เนื่องจากราคาไม่สูงนัก แต่จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเพื่อยืดอายุของแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานๆนะครับ หากเราดูแลรักษาดีๆแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจะมีอายุได้ถึงสองปีเลยทีเดียว วิธีการดูแลรักษาที่ดีคือ ต้องไม่ปล่อยให้แบตหมดเกลี้ยงนะครับ เพราะถ้าแบตหมดปฏิกริยาเคมีจะทำให้แบตเสื่อมอย่างรวดเร็ว ถ้าใช้งานจนแบตหมดก็ต้องรีบชาร์จเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้นานๆ ถ้าแบตทิ้งไว้นานๆ เกิน 1 เดือนควรเอาออกมาชาร์จบ้างนะครับ

แบตตะกั่วกรดจะมีอายุประมาณ 300-350 ไซเคิล หรือแปลความหมายว่าจะชาร์จได้ 300-350 ครั้ง ถ้าจะให้ดีเวลาใช้งาน เราจะดูไฟสัญญาณบอกระดับแรงดันแบตจากไฟแสดงผลระดับแบตจากจักรยาน ถ้าเตือนว่าเหลือครึ่งหนึ่งแล้ว ค่อยไปชาร์จ จะทำให้แบตมีอายุยืนยาวขึ้นเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเราใช้แบตไปเล็กน้อย เช่น 10% หรือ 20% ยังไม่ควรชาร์จนะครับ ถ้าใช้น้อยปกติไฟแสดงผลจะขึ้นเต็ม เอาไว้เหลือสักครึ่งแล้วค่อยไปชาร์จจะดีกว่าครับ แบตจะได้ใช้ได้นานๆ

แบตเตอรี่ไม่ควรตากแดดนะครับ เพราะข้างในแบตจะมีน้ำกลั่นอยู่ ถ้งแม้นแบตจะมีการป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกมาและเป็นแบตแบบไม่ต้องเติมน้ำ แต่เราก็ไม่ควรเอาไปตากแดดนะครับ

ถ้าท่านปรับพฤติกรรมการใช้ได้แบบนี้ แบตเตอรี่ตะกั่วกรดก็จะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวได้สองปีสบายๆ

แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด (SLA)

แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด (SLA)