รถโกคาร์ทพลังงานไฮโดรเจน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ร่วมกับภาคเอกชน คิดค้นรถต้นแบบใช้พลังงานไฮโดรเจน 1 ถัง สามารถผลิตพลังงานให้รถวิ่งได้ไกลถึง 200 กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูงสุด 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนนี้กำลังพัฒนาให้สามารถใช้กับรถยนต์ได้ หลักการทำงานคือเปลี่ยนก๊าซไฮเโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าอีกต่อหนึ่งโดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนความบริสุทธิ์สูง ซึ่งบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด มอบก๊าซไฮโดรเจนความบริสุทธิ์สูง สนับสนุนโครงการวิจัยรถไฟฟ้าพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดiเจน (H2 Fuel Cell) ให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 6 สิงหาคม 2556

ด้านข้างรถพลังงานไฮโดรเจน

ด้านข้างรถพลังงานไฮโดรเจน

ด้านหน้า

ด้านหน้า

มุมสวยๆ

มุมสวยๆ

ระบบขับเคลื่อนของโกคาร์ทคันนี้ใช้มอเตอร์รุ่น BLT 500 จาก ebikr.com รายละเอียดมอเตอร์ http://ebikr.com/store/electric-car-kit/electric-tricycle-motors/

คลิปตอนรถวิ่งในรายการครอบครัวข่าว

http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/71903/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94–%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5.html

อ้างอิง

http://www.technicrayong.ac.th/?q=node/960