ชุดตรวจสอบมอเตอร์ ชุดควบคุม เซ็นเซอร์สำหรับจักรยานไฟฟ้า

การตรวจสอบมอเตอร์ ชุดควบคุม เซ็นเซอร์ของจักรยานไฟฟ้า ช่างโดยทั่วไปจะใช้วิธีการลองผิดลองถูก เช่น ถ้ามอเตอร์ไม่หมุนลองสลับเอาชุดควบคุมมา หรือถ้าชุดควบคุมไม่ทำงาน อาจสลับเอามอเตอร์มาทดสอบ ข้อเสียคือ อุปกรณ์ต่างๆ อาจเสียหายได้ และจะยิ่งเสียหายหนักไปกว่าเก่า

ชุดตรวจสอบมอเตอร์ ชุดควบคุม เซ็นเซอร์สำหรับจักรยานไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบจักรยานไฟฟ้าได้ทุกส่วน ไว้ใช้ทดสอบกับมอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่านโดยเฉพาะ มีคู่มือภาษาไทย เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่างจักรยานไฟฟ้าควรมีสามารถใช้ทำสอบ

  • ทดสอบฮอลเซ็นเซอร์ของมอเตอร์
  • ทดสอบเฟสมอเตอร์ ได้ทั้ง 120 องศาและ 60 องศา
  • ทดสอบเอาท์พุทของชุดควบคุมมอเตอร์ ใช้แรงดันได้สูงถึง 60 โวลท์
  • ทดสอบคันเร่ง และเซ็นเซอร์ ped elec

ชุดตรวจสอบมอเตอร์ ชุดควบคุม เซ็นเซอร์สำหรับจักรยานไฟฟ้าเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้จักรยานไฟฟ้า

ชุดทดสอบจักรยานไฟฟ้า ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ 9V คู่มือภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ชุดทดสอบจักรยานไฟฟ้า ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ 9V คู่มือภาษาอังกฤษและภาษาไทย