การทดสอบคันเร่งสำหรับ MP3 และ Smart Pie

แนะนำให้ถอดปลั๊กชุดสายไฟทั้งสองชุดออกก่อน เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ถ้าคันเร่งทำงานปกติ ความผิดพลาดอาจเกิดจากสวิทช์เบรคทำงานผิดพลาดหรือสายขาด เสียบขั้วต่อเบรค ทดสอบปลั๊กทีละอันเมื่อต้องการหาสาเหตุของปัญหานี้

สายของชุดคันเร่งก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง อาจเสียหายได้เนื่องจากสายถูกดึงอย่างแรงหรือหนีบ เมื่อขยับแฮนบาร์ ไปๆมาๆ

ลำดับแลกทดสอบปลั๊กชุดที่ใกล้กับมอเตอร์ เราอาจทำการทดสอบง่ายๆโดยการต่อตรงสายคันเร่ง สายเบรค สาย cruise control เพื่อตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ ชุดควบคุมและแบตเตอรี่ ได้ เราทำได้โดยการปลดสายควบคุม คันเร่ง สายเบรค สาย cruise control และต่อตรงด้วยสายไฟเส้นเล็กๆ หรืออาจจะใช้คลิปหนีบกระดาษก็ได้

การทดสอบคันเร่งสำหรับ MP3 และ Smart Pie

การทดสอบคันเร่งสำหรับ MP3 และ Smart Pie

จากในรูป เป็นการต่อตรงชุดคันเร่ง ด้วยสายไฟเส้นเล็กๆ จะทำให้เร่งเต็มที่ แต่คุณต้องแน่ใจว่าจักรยานได้ยึดอย่างแน่นหนาแล้วก่อนที่จะทดสอบเช่นนี้

อย่ายัดสายไฟขนาดใหญ่อย่างรุนแรง อาจทำให้เสียหายได้ และอาจทำให้ขั้วต่อและหน้าสัมผัสเสียหายได้ เมื่อถอดปลั๊กออกก็หาสายไฟมาต่อตรง (ปิดสวิทช์แบตก่อน) ถ้ามอเตอร์หมุนเต็มกำลัง แสดงว่ามอเตอร์ ชุดควบคุมและแบตเตอรี่ ทำงานปกติ

ห้ามไม่ให้ต่อขั้วผิด อาจทำให้ชุดควบคุมเสียหายได้ ควรติดเทปบอกตำแหน่งไว้ หรือใช้ปากกาทำเครื่องหมายไว้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เสียบผิดรู

และต้องแน่ใจว่า จักรยานยกล้อลอยและยึดอย่างแน่นหนา ก่อนจะเปิดสวิทช์ เก็บสายไฟทั้งหมดให้ดี และอย่าเอามือและสายไฟเข้าไป ระวังล้อและยางขณะหมุน

ถ้าล้อไม่หมุนเมื่อทดสอบตามขขั้นตอนข้างบน อาจเป็นไปได้ที่ชุดควบคุมหรือคันเร่งเสียหายและจำเป็นต้องเปลี่ยน

ถ้าล้อหมุนเมื่อต่อสายไฟตรง มอเตอร์เป็นปกติ สายไฟอาจหลวมบ้างบางครั้งทำให้ติดๆดับๆ หรือคันเร่งอาจเสีย

ลำดับสองทดสอบปลั๊กที่ห่างจากมอเตอร์ เมื่อต่อตรงเพื่อทดสอบคันเร่ง ทำได้โดยถอดสายทั้งหมดและใช้สายไฟเล็กๆหรือคลิปหนียกระดาษต่อตรง ตามรูปด้านล่าง ถ้ามอเตอร์หมุนแสดงว่าคันเร่งเสีย

ทดสอบต่อตรงจากการต่อปลั๊กชุดบน

ทดสอบต่อตรงจากการต่อปลั๊กชุดบน

อ้างอิง

http://www.goldenmotor.ca/FAQ/questions.php?questionid=102