แบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้า ตอน คุณลักษณะของแบตเตอร์รี่และการเลือกใช้

เวลาเราจะเลือกแบตเตอร์รี่จักรยานไฟฟ้า เราจะต้องพิจารณาค่าแรงดันไฟฟ้าหรือเรียกว่า โวลต์ V และแอมป์อาว  AH โวลต์ คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างตัวนำที่มีกระแสผ่านหนึ่งแอมแปร์และสูญเสียกำลัง ไฟฟ้าหนึ่งวัตต์ ดังนั้นหน่วย ที่เราจะพบเจอกันในชีวิตประจำวันได้แก่ ถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์ (V) หรือ แบตเตอร์รี่รกยนต์มีแรงดันไฟฟ้าเป็น 12 โวลท์ เป็นต้น กระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับโหลดมอเตอร์ ถ้ามอเตอร์กำลังสูงก็จะกินกระแสไฟฟ้ามาก กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ A ภาพเปรียบเทียบแบตเตอรี่กับถังเก็บน้ำเป็นดังรูปด้านล่าง ระดับความสูงที่ต่างกัน แรงดันน้ำด้านล่างก็แตกต่างกัน ขนาดท่อที่แตกต่างกัน ปริมาณน้ำที่ไหลด้านล่างก็แตกต่างกัน

ภาพเปรียบเทียบถังน้ำกับแบตเตอรี่

ภาพเปรียบเทียบถังน้ำกับแบตเตอรี่


ความแตกต่างของแบตเตอร์รี่

ด้านซ้ายเป็นแบตเตอร์รี่ขนาด 24 V ความจุ 10 AH ใช้มอเตอร์ขนาด 48 วัตต์ ด้านซ้ายเป็นแบตเตอร์รี่ขนาด 12 V ความจุ 10 AH ใช้มอเตอร์ขนาด 48 วัตต์ เท่ากัน

ด้านซ้าย ระดับความสูงของถังน้ำเปรียบเทียบเหมือนกับแรงดันของแบตเตอรี่ 24 V ยิ่งถังน้ำสูง ยิ่งแรงดันสูง น้ำด้านล่างจะไหลเร็ว ถังน้ำมีความจุ 10AH มีพลังงานทั้งสิ้นเป็น 24Vx10AH = 240 วัตต์ มอเตอร์ข้างล่าง ขนาด 24V กินกระแส 2 A กำลังไฟฟ้า 48 วัตต์

ด้านขวา ระดับความสูงของถังน้ำเปรียบเทียบเหมือนกับแรงดันของแบตเตอรี่ 12 V ถังน้ำมีความจุ 10AH มีพลังงานทั้งสิ้นเป็น 12Vx10AH = 120 วัตต์ มอเตอร์ข้างล่าง ขนาด 12V กินกระแส 4 A กำลังไฟฟ้า 48 วัตต์

จะเห็นได้ว่า ถ้าหากความสูงเพิ่มแรงดันจะเพิ่มขึ้นไป จะทำให้กินกระแสน้อยกว่า เมื่อใช้โหลดมอเตอร์กำลังเท่ากัน ดังนั้นหากเลือกแบตแรงดันสูงๆ จะทำให้กินกระแสน้อยกว่าแบตแรงดันต่ำ และแรงดันสูงจะทำมอเตอร์หมุนเร็วกว่าอีกด้วย แต่ AH เป็นความจุพลังงาน ยิ่ง AH สูงๆ ยิ่งวิ่งได้นาน

สงวนสิทธิ์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาติให้นำไปเผยแพร่ต่อเชิงการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาติจากผู้เขียนบทความ

อ้างอิง

Electric Bicycles, David Henshaw & Richard peace, Excellence Book, U.K., 2010