Solution การออกแบบสร้างเรือไฟฟ้า

จากตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้พูดถึงการออกแบบและการสร้างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และรถไฟฟ้าไปแล้ว วันนี้จะเป็นเรื่องของเรือไฟฟ้า เรือไฟฟ้าขนาดเล็ก จะมีส่วนประกอบสองส่วนเช่นเดียวกับรถไฟฟ้า ได้แก่ ส่วนประกอบทางด้านเชิงกล และส่วนประกอบทางด้านเชิงไฟฟ้า ส่วนประกอบด้านเชิงกล จำเป็นต้องอาศัยโครงเรือ ส่วนประกอบด้านเชิงไฟฟ้าประกอบด้วย มอเตอร์ ชุดควบคุม เบรก คันเร่ง เป็นต้น

ส่วนการขับเคลื่อนของเรือไฟฟ้า

ชุดส่วนประกอบของเรือไฟฟ้า เหมือนกับชุดส่วนประกอบของรถไฟฟ้า สามารถเลือกมอเตอร์ขนาด 48V/72V/96V กำลังตั้งแต่ 5-10 kW อาจเลือกชุดมอเตอร์ที่การระบายความร้อนด้วยน้ำ เพื่อให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ทนทานและยาวขึ้น

ชุดติดตั้งไฟฟ้า

ชุดติดตั้งไฟฟ้า


การต่อใช้งานจริง

ตัวอย่างการต่อใช้งานจริง สามารถที่จะเลือกมอเตอร์และตัวเรือได้หลายแบบ โดยมีเกณฑืในการเลือกเป็นระยะทางที่ใช้งาน ความเร็วและ ราคา การออกแบบสามารถเลือกมอเตอร์ ชุดควบคุม และที่สำคัญคือแบตเตอร์รี่ ได้หลายขนาด ตั้งแต่ 48V- 144V กำลัง ตั้งแต่ 5kW- 10kW ถ้าแรงดันยิ่งมาก พลังงานยิ่งมากจะวิ่งเร็วมากขึ้น แบตเตอร์รี่เป็นหัวใจหลักของรถไฟฟ้า ถ้างบประมาณจำกัด ก็อาจเลือกแบตเตอร์รี่แบบตะกั่วกรด หากต้องการสมรรถภาพ ก็อาจเลือกแบตเตอร์รี่แบบลิเทียม การวางตำแหน่งมอเตอร์อาจวางด้านท้ายเครื่องหรือวางกลางเครื่องได้เช่นกัน

รูปร่างภายนอก

รูปร่างภายนอก


ชุดเครื่องเรือวางบนแท่นเคลื่อนย้าย

ชุดเครื่องเรือวางบนแท่นเคลื่อนย้าย


การติดตั้งชุดมอเตอร์วางบนแท่นเครื่องเรือ

การติดตั้งชุดมอเตอร์วางบนแท่นเครื่องเรือ


มาชมคลิปตัวอย่างการใช้งานกันนะครับ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

สรุป

เรือไฟฟ้า เป็นพาหนะทางเลือกแบบใหม่ ไม่มีการปล่อยควันพิษ การบำรุงรักษาต่ำ แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องระยะทางที่ต้องการใช้ ต้องเตรียมแบตเตอร์รี่ให้พอเหมาะกับขนาดของเรือและภาระโดยสาร เนื่องจากการหาที่ชาร์จไฟฟ้าอาจไม่สะดวกเท่าไรนัก