แบตเตอรี่คืออะไร

โดยหลักการแล้วแบตเตอร์รี่คือเครื่องมือที่เก็บหลังงานเพื่อใช้ต่อไปภายหลัง ก้อนหินวางอยู่บนยอดเขาก็เทียบได้กับแบตเตอร์รี่ เนื่องจากต้องใช้พลังงานที่ใช้ในการผลักก้อนหินขึ้นภูเขา (ต้องใช้พลังงานเคมีจากกล้ามเนื้อหรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน) พลังงานนี้จะถูกสะสมอยู่ในรูปแบบพลังงานศักดิ์ที่ยอดเขา พลังงานนี้จะถูกปล่อยเป็นหลังงานจลน์ต่อไปภายหลัง และพลังงานความร้อนจากการที่ก้อนหินหล่นลงจากภูเขา  แต่ในทางปฏิบัติสำหรับในชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นเช่นตัวอย่างนี้ทั้งหมด

ศัพท์ ที่ใช้ว่า แบตเตอร์รี่ ในทางไฟฟ้า ถูกจำกัดแค่ว่าเครื่องมือทางไฟฟ้าเคมีที่เปลี่ยนพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน ไฟฟ้าโดยใช้เซลล์กัลวานิก เซลล์กัลป์วานิกคือเครื่องมือง่ายๆที่ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าสองขั้วจากโลหะที่ แตกต่างกัน หรือโลหะผสม (ขั้วคาโถด(ขั้วลบ)และอาโหนด(ขั้วบวก)) และสารละลายอิเล็กทรอไลท์ (ปกติแล้วเป็นกรดหรือด่าง) คำว่าแบตเตอร์รี่คือเซลไฟฟ้าที่ต่ออนุกรมกันมากกว่าสองเซล แต่ว่ามีชนิดแบตเตอร์รี่ที่ประกอบด้วยเซลหลายเซลมีหลายขนาด เช่นแบตเตอร์รี่ไฟฉาย

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว แบตเตอร์รี่คือเครื่องมือเก็บไฟฟ้า แบตเตอร์รี่ไม่สร้างไฟฟ้า แต่จะเก็บไฟฟ้า  เหมือนถังน้ำที่เก็บน้ำไว้ใช้ในอนาคต เมื่อเคมีในแบตเตอร์รี่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าจะถูกเก็บและปล่อย แบตเตอร์รี่ที่ชาร์จใหม่ได้จำทำกระบวนการซ้ำๆเช่นนี้ได้หลายครั้ง แบตเตอร์รี่ไม่ได้มีประสิทธิภาพ 100% พลังงานจะสูญเสียในรูปความร้อนและปฏิกิริยาเคมีเมื่อจ่ายและเก็บประจุ ถ้าคุณใช้ใช้แบตเตอร์รี่ 1000 วัตต์ อาจต้องใช้พลังงานในการชาร์จ 1050 วัตต์ หรือ 1250 วัตต์