การติดตั้งตัวช่วยปั่น pedelec

pedelec อ่านว่าเพ๊ดอีเล็ก เป็นเซ็นเซอร์ที่ประกอบด้วยแม่เหล็กและตัวเซ็นเซอร์ จะถูกนำไปติดที่จานถีบ เมื่อเราถีบ ชุดสมองกลจะรู้ว่าเราถีบ ชุดสมองกลจึงจะสั่งงานให้มอเตอร์หมุน ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้มอเตอร์ประหยัดไฟมาก สามารถปั่นได้ระยะทางไกลมากเช่นกัน บางทีได้มากกว่า 100 กม. ที่ยุโรปและญี่ปุ่นจะมีกฏหมายบังคับเลยว่า จักรยานไฟฟ้าต้องเป็น เพ็ดอีเล็กเท่านั้น ไม่เหมือน จีน เมกา ไทย สบายเลย บ้านเราเป็นเมืองร้อนครับ ปั่นแบบยุโรปไม่ไหวแย่ๆ

เซ็นเซอร์ pedelec ปลั๊กสีขาวไว้ต่อกับสมองกล

เซ็นเซอร์ pedelec ปลั๊กสีขาวไว้ต่อกับสมองกล

ตำแหน่งยึดเซ็นเซอร์กับจานปั่น

ตำแหน่งยึดเซ็นเซอร์กับจานปั่น