มาเปิดกล่อง Prokit 902 กันข้างในมีอะไรบ้างน๊ะ

สำหรับผู้ต้องการความประหยัด ไม่ต้องเร็วมาก แต่ไปได้เรื่อยๆ

ในกล่องประกอบด้วย

Prokit 902

Prokit 902

Prokit 902

1.  ชุดมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านขนาดเล็กและพร้อมวงล้อ
2. ชุดควบคุมแบบล็อกความเร็วได้ (Cruise Controller) และสามารถโปรแกรมได้ และแตรไฟฟ้า
3. คันแร่งแบบนิ้วกด พร้อมชุดวัดระดับแรงดันแบตเตอร์รี่ และแหวนพลาสติกกันเลื่อน
4. สวิทช์กดล็อกความเร็วและสวิทช์แตร
5. ชุดห้ามล้อ
6. ขั้วต่อไฟ
7. ซี่ลวดสำรอง
8. ยางมือจับ