ไล่ตามความสุขด้วยจักรยานสองล้อ ประวัติศาสตร์ย่อของจักรยาน

เรียบเรียงจากบทความ The Pursuit of Happiness on Two Wheels: A Brief History of the Bike เขียนโดย Maria Popova บน brainpickings.org

ผมเองอยากเสนอให้บ้านเรามีวัฒนธรรมจักรยานและผมยังยังหมกมุ่นอยู่แต่ในด้านการปั่นจักรยาน เราได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมการปั่นจักรยาน ทำให้เกิดอะไรใหม่ๆ วัฒนธรรมจักรยานมีทุกๆ อย่าง เช่น ผู้หญิงปั่นจักรยานไปจนถึงจนถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น ไปจนถึงระดับชาติและนานาชาติ คุณโรเบิร์ต เพนส์ เขียนหนังสือเกี่ยวกับ เรื่องราวของจักรยาน การไล่ตามความสุขด้วยจักรยานสองล้อ It’s All About the Bike: The Pursuit of Happiness on Two Wheels เป็นหนังสือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาตร์จักรยาน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไปจนถึงนวัตกรรมอันน่าประทับใจ โดยเน้นเรื่องราวอย่างมีสีสันของผู้คนที่ปั่นจักรยานด้วยกัน

คุณเพนส์ เป็นนักเดินทาง และเดินทางมากกว่า 25,000 ไมล์ ด้วยจักรยาน สะท้อนไปถึงอารมณ์ขัน ความเป็นคน และความเฉลียวฉลาดของผู้ประพันธ์ที่เขาแต่งขึ้น จากตัวเขาเองและจักรยานคันใหม่ของเขา เขายังพูดเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆ ยุคอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ การออกแบบ รูปแบบจักรยาน เขายังได้พูดคุยกับนักออกแบบจักรยานชื่อดัง และความคิดในสังคม ที่ยังกลัวว่าสังคมการใช้จักรยานอาจเป็นการกระตุ้นให้พิจารณาความเท่าเทียมกันของผู้หญิงในสังคม

คุณเพนส์ ยังได้อ้างถึง คุณจอน กอลเวิท ที่ได้กล่าวเรื่องของจักรยานมีผลอย่างมาก ว่า จักรยาน มีส่วนช่วยมนุษยโลกในการเดินทางและยังเป็นขวัญกำลังใจกว่าสิ่งอื่นใดในการเดินทาง มันมีอิทธิพลต่อทั้งชีวิตหรือส่วนหนึ่งของชีวิต ในช่วงวันหยุด ทำให้เราได้ออกกำลังกาย มีประสาทที่ดี กล้ามเนื้อที่แข็งแรง ได้พูดคุยใช้ภาษา ความเท่าเทียมกันทางด้านเพศ อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่หายากและมีคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง ถ้ามีโอกาสก็เป็นหนังสืออีกเล่มที่คุณไม่น่าพลาด

เรียบเรียงจากบทความ The Pursuit of Happiness on Two Wheels: A Brief History of the Bike เขียนโดย Maria Popova บน brainpickings.org