การปั่นจักรยานไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ

จักรยานไฟฟ้าสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพแนะนำให้ใช้จักรยานแบบปั่นอยู่กับที่เพื่อการปั่นอออกกำลังกายในตอนเริ่มต้น การออกกำลังกายในโครงการฟื้นฟูหัวใจช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ของคนเนื่องจากโรคหัวใจถึง 27% และผู้ป่วยสามารถรู้สึกปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจากการใช้จักรยานแบบปั่นอยู่กับที่มาเป็นการใช้จักรยานไฟฟ้า สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านหัวใจบางคนต้องการออกกำลังที่ใช้หัวใจน้อยกว่าคนปกติ

ปั่นจักรยานไฟฟ้า เพื่อสุขภาพ

ปั่นจักรยานไฟฟ้า เพื่อสุขภาพ