ความปลอดภัยต่อการโจรกรรม

จักรยานส่วนมากจะถูกล็อกโดยใช้กุญแจจากโรงงาน ในบางลักษณะกุญแจจะเป็นลักษณะสวิทช์ไฟฟ้า ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยวางไว้ที่แฮนด์บาร์ หรือด้านหนึ่งด้านใดของชุดมอเตอร์หรือแบตเตอร์รี่ เมื่อสวิทช์อยู่ตำแหน่งปิด ชุดขับไฟฟ้าจะไม่สามารถทำงานได้ ในพื้นที่ที่มีการขโมยจักรยาน การใช้กุญแจช่วยล็อกก็จะใช้สายล็อกแบบต่างๆ กับวัตถุที่ไม่สามารถยกได้ จะช่วยป้องกันการจารกรรมได้

แต่วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือจอดเก็บไว้ที่ๆปลอดภัย ชุดควบคุมของ magic pie ในบางรุ่นจะมีกันขโมยและจะทำงานเมื่อกลไกการล็อกล้อตรวจจับการสั่นสะเทือน