ชนิดของจักรยานไฟฟ้า

Pedelec หมายถึงจักรยานไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์แรงบิดหรือเซนเซอร์วัดความเร็วจะช่วยเมื่อนักปั่นจักรยานลดแรงในการถีบจักรยาน จักรยานไฟฟ้าต้องให้คนถีบจักรยานเพื่อให้มอเตอร์ทำงาน อีกคำหนึ่งคือNopded คือคำที่ใช้โดยกระทรวงคมนาคมของเมืองออนตาริโอ สำหรับพาหนะที่ไม่มีที่ปั่นหรือขาปั่นจะถูกนำออกไปจากจักรยานมอเตอร์ หรือเป็นแบบมอเตอร์ไซค์นั้นเอง จักรยานแบบช่วยถีบในคำจำกัดความด้านเทคนิคอธิบายถึงจักรยานที่มีมอเตอร์ช่วยปั่นหรือยานพาหนะที่ใช้ตามกฎหมายของแคนาดา แต่ต้องระวังว่าคำจำกัดความเพียงแค่ใช้มอเตอร์ช่วย และแยกคำจำกัดความออกจากจักยานที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ในอเมริกาจะไม่ใช้กรณีนี้)

ปัจจุบัน ประเทศจีนเป็นผู้นำผู้ผลิตจักรยานไฟฟ้า จากข้อมูลของสมาคมจักรยานจีน กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีตัวแทนภาครัฐ ในปี 2004 บริษัทผู้ผลิตจีนจำหน่ายจักรยานไฟฟ้ากว่า 7.5 ล้านคัน ทั้งประเทศ ซึ่งมากกว่ายอดขายในปี 2003 กว่าสองเท่า ยอดขายในประเทศกว่า 10 ล้านคันในปี 2005 และ 16, 18 ล้านคันในปี 2006 และ 2007 จักรยานไฟฟ้าคิดเป็น 10-20% ของจักรยานสองล้อทั้งบน บนถนนและในเมืองใหญ่ จักรยานแบบทั่วไปใช้เวลาชาร์จแบตเตอร์รี่ 8 ชั่วโมง และวิ่งได้ระยะทาง 40-50 km ที่ความเร็วประมาณ 20 กม./ชม.

จำนวนจักรยานมหาศาลที่ส่งออกจากจีน มีมูลค่าถึง ( 3 ล้านคัน มูลค่า 40 พันล้านหยวน ในปี 2006)

จักรยานไฟฟ้าที่ใช้ในเมือง มีทั้งแบบ pedelec และแบบปกติ ที่ใช้กดคันเร่งหรือบิดคันเร่งซึ่งมีความนิยมมากกว่าแบบ pedelec จักรยานไฟฟ้าแบบ scooter ยังไม่อนุญาติให้ใช้บนท้องถนนอย่างเป็นทางการ