เปรียบเทียบการปั่นจักรยานไฟฟ้า จักรยานธรรมดา แล้วก็คนแก่ปั่นจักรยานไฟฟ้าขึ้นภูเขา

เปรียบเทียบการปั่นจักรยานไฟฟ้า จักรยานธรรมดา แล้วก็คนแก่ปั่นจักรยานไฟฟ้าขึ้นภูเขา ที่ออสเตรเลีย และใช้ pedelec ให้ไฟฟ้าช่วยในการปั่น มาดูว่าจักรยานไฟฟ้าช่วยได้มากขนาดไหน ชุดติดตั้งจักรยานไฟฟ้าของ eBikr มีชุด pedelec แยกจำหน่ายอีกด้วย